Wpisz szukane pojęcie, a znajdziemy odpowiedź:

Gdzie wskazać, że amortyzacja ma być liczona kwartalnie? Powrót

2020-09-01

Aby ustalić częstotliwość kwartalną dokonywanych odpisów amortyzacyjnych należy przejść do zakładki: Kartoteki > Środki trwałe > Opcje > Typ amortyzacji, a następnie zaznaczyć “kwartalna”.

Powrót