Certyfikat

Zwieńczeniem kursu jest test końcowy, który pozwoli na ostateczne sprawdzenie wiedzy Uczestnika.

Test jest całkowicie BEZPŁATNY i dostępny jedynie dla Użytkowników programu SKP®. Test końcowy zawiera 40 pytań (jednokrotnego lub wielokrotnego wyboru) lub zadań do rozwiązania. Certyfikat trafia do najlepszych! Warunkiem jego wystawienia, jest udzielenie przez Uczestnika min. 60%, czyli 24 poprawnych odpowiedzi na pytania.

Pozytywny wynik uprawnia do pobrania ze strony internetowej imiennego Certyfikatu z obsługi programu SKP® w formacie PDF.

Certyfikat potwierdza zdobyte umiejętności Użytkownika do samodzielnej obsługi SKP®.

Pozwala on również pracodawcy zweryfikować, jaki poziom wiedzy posiada pracownik lub kandydat ubiegający się o pracę.

Akademia SKP – certyfikat z kursu obsługi programu SKP

Dlaczego warto zdobyć certyfikat

Zadbaliśmy o to, aby w naszym szkoleniu wiedza uzupełniała się z praktyką. Uzyskanie Certyfikatu potwierdza kompetencje i umiejętności Użytkownika SKP®.

Dla pracownika

  • potwierdzi Twoją umiejętność efektywnej obsługi programu;
  • poświadczy biegłość w dostosowaniu działania każdego modułu SKP® do własnych wymagań;
  • podniesie Twoje kompetencje zawodowe;
  • ukończeniem kursu i zdobyciem Certyfikatu możesz pochwalić się w CV.

Dla pracodawcy

  • wykaże kompetencje pracowników w zastosowaniu praktycznych operacji i rozwiązań zawartych w programie;
  • pozwoli zweryfikować, jaki poziom wiedzy z obsługi i znajomości SKP® posiada Twój pracownik lub kandydat ubiegający się o pracę;
  • umożliwi efektywne i bezpłatne przeszkolenie nowozatrudnionego pracownika z obsługi SKP®