Zamówienie

Krok 1

Informacja

Prosimy nie stosować tego formularza do składania zamówień na aktualizację, dodatki lub rozszerzenia. Zamówienia te prosimy składać przez "Centrum Serwisowe" bezpośrednio ze swojego programu.

Kupując program teraz, otrzymasz bezpłatny dostęp do opieki posprzedażnej do końca 2018 r.

1. Wybierz wersję programu

Umożliwia obsługę księgową aż 3 firm / właścicieli. Poprowadzisz Księgę Przychodów i Rozchodów lub Ryczałt od przychodów. Obsługa JPK_PKPIR i JPK_EWP.

Bez ograniczeń i limitów - obsługa dowolnej ilości firm. Moduły Fakturowanie, Podatek VAT w cenie. Tworzenie i wysyłka JPK_PKPIR, JPK_EWP, JPK_FA i JPK_VAT.

2. Rozbuduj swój program SKP start o moduły
Nazwa Netto
info

Moduł Podatek VAT umożliwia prowadzenie rejestrów VAT sprzedaży oraz zakupu towarów handlowych, środków trwałych, usług i innych.

Rejestry sporządzone są jedną z metod: memoriałową miesięczną, memoriałowo kwartalną i kasową. Umożliwia sporządzenie rozliczenia podatku VAT z uwzględnieniem współczynnika sprzedaży mieszanej.

WAŻNE!
W module utworzysz, podpiszesz i wyślesz Jednolite Pliki Kontrolne JPK_VAT. Możesz je uwierzytelnić podpisem elektronicznym oraz poprzez Profil Zaufany ePUAP.

89,00
info

Moduł Fakturowanie umożliwia wystawienie dokumentów sprzedażowych: faktur (RR, Metoda kasowa, marża, wewnętrzna, pro forma, komis, ZPChr, odwrotne obciążenie), faktur masowych, dokumentów korygujących, rachunków, WZ, paragonów, także faktury dla nie-vatowców oraz lista towarów i usług (cennik) z dużym polem na opis.

Wystawianie faktur w języku angielskim i niemieckim!

Automatyczne pobieranie kursów walut dla cen w walutach obcych oraz nadruk na fakturze dwóch kont bankowych.

48,00
info

Moduł miniMagazyn służący do obsługi obrotu magazynowego oraz przygotowania dokumentu do wystawienia faktur lub rachunków.

Polecany zwłaszcza dla firm, które obracają towarem zgromadzonym w jednym magazynie a ich asortyment nie przekracza 5000 pozycji.

W wersjach programu nieposiadających modułu "Magazyn" znajduje się jego wersja prezentacyjna, która jest dostępna w zakładce Fakturowanie. Umożliwia ona wykonanie 10 przyjęć oraz 10 wydań magazynowych.

Uwaga! Po zakupie modułu "Magazyn" dotychczasowy moduł "Fakturowanie" pozostaje bez zmian.

47,00
info

W module Płace i ZUS wyliczysz wynagrodzenia na podstawie różnych umów, obliczysz wynagrodzenia za czas choroby i inne świadczenia (np. rehabilitacyjne, zasiłek opiekuńczy), automatyczne zaksięgujesz wynagrodzenia, wystawisz deklaracje ZUS ( DRA, RMUA, RCA, RSA, RZA, ZUS -3 i ZUS - 3A, ZUS - 7, ZUS Z-17) i eksportujesz je do programu Płatnik.

Dodatkowo program tworzy deklaracje PIT i umożliwia ich e-wysyłkę z podpisem elektronicznym i bez (11, 40 - (także zbiorczo), 4R, 8AR), kilka list płac(1 główna i 2 dodatkowe) i karty wynagrodzeń.

Brak ograniczenia liczby pracowników!

169,00
info

Delegacje krajowe i zagraniczne to moduł, który umożliwia: sporządzanie poleceń wyjazdu i ich wydruk, rozliczanie delegacji krajowych, rozliczanie delegacji zagranicznych, rozliczanie zaliczek, rozliczanie przejazdów, noclegów i innych wydatków.

Z rozliczeniem delegacji zagranicznych współpracuje kalkulator walutowy - program automatycznie przelicza kwotę z waluty obcej na walutę krajową na podstawie średniego kursu NBP.

49,00
info

Moduł Przejazdy służy do rozliczania m.in. przebiegu pojazdów nie ujętych w ewidencji środków trwałych, a wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej (np. prywatne samochody pracowników rozliczane wg tzw. kilometrówki).

Umożliwia gromadzenie danych dla dowolnej ilości pojazdów i za dowolny okres.

Pozwala także, na prowadzenie szczegółowej ewidencji przebiegu pojazdu wymaganej ustawą, obowiązującą od 01.04.2014 r., dotyczącą możliwości odliczania 100% VATu dla firmowych samochodów osobowych używanych wyłącznie do celów firmowych, w tym sporządzenie informacji VAT-26.

38,00
info

Prowadzenie ewidencji wyposażenia i środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Program wylicza miesięczne i roczne odpisy amortyzacyjne oraz prognozuje termin zakończenia amortyzacji, pozostałą kwotę do umorzenia w ujęciu rocznym i całym przebiegu amortyzacji ilość rat.

Odpisy amortyzacyjne można obliczać za pomocą amortyzacji liniowej lub degresywnej, albo metodą jednorazową.

Ponadto w programie znajdują się dokumenty OT, LT oraz korekty roczne.

Nieograniczona liczba środków trwałych!

87,00
Nazwa Netto
info

W module Płace i ZUS wyliczysz wynagrodzenia na podstawie różnych umów, obliczysz wynagrodzenia za czas choroby i inne świadczenia (np. rehabilitacyjne, zasiłek opiekuńczy), automatyczne zaksięgujesz wynagrodzenia, wystawisz deklaracje ZUS ( DRA, RMUA, RCA, RSA, RZA, ZUS -3 i ZUS - 3A, ZUS - 7, ZUS Z-17) i eksportujesz je do programu Płatnik.

Dodatkowo program tworzy deklaracje PIT i umożliwia ich e-wysyłkę z podpisem elektronicznym i bez (11, 40 - (także zbiorczo), 4R, 8AR), kilka list płac(1 główna i 2 dodatkowe) i karty wynagrodzeń.

Brak ograniczenia liczby pracowników!

228,00
info

Delegacje krajowe i zagraniczne to moduł, który umożliwia: sporządzanie poleceń wyjazdu i ich wydruk, rozliczanie delegacji krajowych, rozliczanie delegacji zagranicznych, rozliczanie zaliczek, rozliczanie przejazdów, noclegów i innych wydatków.

Z rozliczeniem delegacji zagranicznych współpracuje kalkulator walutowy - program automatycznie przelicza kwotę z waluty obcej na walutę krajową na podstawie średniego kursu NBP.

66,00
info

Moduł Przejazdy służy do rozliczania m.in. przebiegu pojazdów nie ujętych w ewidencji środków trwałych, a wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej (np. prywatne samochody pracowników rozliczane wg tzw. kilometrówki).

Umożliwia gromadzenie danych dla dowolnej ilości pojazdów i za dowolny okres.

Pozwala także, na prowadzenie szczegółowej ewidencji przebiegu pojazdu wymaganej ustawą, obowiązującą od 01.04.2014 r., dotyczącą możliwości odliczania 100% VATu dla firmowych samochodów osobowych używanych wyłącznie do celów firmowych, w tym sporządzenie informacji VAT-26.

51,00
info

Prowadzenie ewidencji wyposażenia i środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Program wylicza miesięczne i roczne odpisy amortyzacyjne oraz prognozuje termin zakończenia amortyzacji, pozostałą kwotę do umorzenia w ujęciu rocznym i całym przebiegu amortyzacji ilość rat.

Odpisy amortyzacyjne można obliczać za pomocą amortyzacji liniowej lub degresywnej, albo metodą jednorazową.

Ponadto w programie znajdują się dokumenty OT, LT oraz korekty roczne.

Nieograniczona liczba środków trwałych!

117,00
info

Moduł umożliwia rozliczenie podatnika w oparciu o ewidencję przychodów dla ryczałtu ewidencjonowanego.

Pozwala na wyliczenie zarówno miesięcznej jak i kwartalnej zaliczki na podatek dochodowy.

Dzięki modułowi można przygotować także zeznanie roczne PIT-28 wraz z załącznikami.

99,00
info

Moduł miniMagazyn służący do obsługi obrotu magazynowego oraz przygotowania dokumentu do wystawienia faktur lub rachunków.

Polecany zwłaszcza dla firm, które obracają towarem zgromadzonym w jednym magazynie a ich asortyment nie przekracza 5000 pozycji.

W wersjach programu nieposiadających modułu "Magazyn" znajduje się jego wersja prezentacyjna, która jest dostępna w zakładce Fakturowanie. Umożliwia ona wykonanie 10 przyjęć oraz 10 wydań magazynowych.

63,00
3. Skorzystaj z promocji
info
Zyskaj 21% RABATU na wybrany program i moduły. Złóż zamówienie w ciągu 150 dni od daty zarejestrowania nowej działalności gospodarczej i prześlij nam kopię dokumentu rejestracyjnego.
Wymieniona promocja obejmuje wersję startową programu SKP oraz moduły.
Rabat udzielany jest tylko w momencie składania zamówienia w formularzu na stronie internetowej.
Rabat 21%
info
Zmień swój program i zyskaj rabat 21% na wybrany program i moduły. Prześlij faks lub kserokopię dokumentu zakupu dotychczas używanego programu o podobnym zakresie działania, wystawionego na tę samą firmę (NIP), która zamierza zakupić SKP.
Wymieniona promocja obejmuje wersję startową programu SKP oraz moduły.
Rabat udzielany jest tylko w momencie składania zamówienia w formularzu na stronie internetowej.
Rabat 21%
Podaj dane Polecającego

* - Pola wymagane

Zapisz

Na adres e-mail Polecającego prześlemy informację, że kupiłeś program z jego polecenia.

4. Wybierz dodatki do programu
Nazwa Netto
info
Korektor umożliwiający dokonywanie zmian, poprawek i usuwanie zapisów księgowych oraz inne modyfikacje danych (np. usunięcie konta lub odblokowanie programu, gdy użytkownik zapomni hasła dostępu).
39,00
info
Dodatek przeznaczony dla korzystających z jednej kopii programu w miejscu (np. w sklepie, biurze), gdzie wystawiane są faktury i mających zainstalowaną drugą kopię w innej lokalizacji (np. w domu), gdzie przeprowadzana jest pełna obróbka księgowa firmy.
89,00
info
Pozwala na odciążenie biura od czasochłonnej czynności wprowadzania dużej ilości dokumentów sprzedaży. Jeżeli klient biura posiada wersję ograniczoną lub wersję z dodatkiem Wymiana Danych, może sporządzać okresowo zestawienie dokumentów sprzedaży i przekazywać je do biura. Biuro, posiadające dodatek Wymiana Danych, po wczytaniu tych danych, uzyskuje zapisy księgowe dotyczące sprzedaży.
160,00
info
Wersja ograniczona przeznaczona jest klientów biura rachunkowego, które używa programu SKP z dodatkiem Wymiana danych. Służy głównie do wystawiania faktur sprzedaży, a następnie do okresowego przekazywania danych do biura rachunkowego. Jednocześnie może ona pobierać z biura rachunkowego kompletne, opracowane dane za kolejne miesiące. Dodatkowo posiada funkcję wysyłania danych w celu komunikacji z biurem.
190,00
info
Umożliwia samodzielne wpisywanie i zmienianie danych adresowych oraz NIP-u, używanych przy fakturowaniu, poleceniach przelewu i przekazu, adresowaniu pism, kopert itp. Dane te mogą być różne w każdym zestawie danych (Firmie). Przydatne, jeżeli dane często ulegają zmianie, dla firm wielozakładowych oraz gdy użytkownik prowadzi więcej działalności.
78,00
info
Wersja wielostanowiskowa uprawnia do niezależnej instalacji programu na wszystkich komputerach należących i użytkowanych przez nabywcę programu, połączonych lub nie połączonych siecią.
263,00
info
Dodatkowo płatny moduł umożliwiający łączenie utworzonego w programie SKP pliku JPK_VAT z takim samym plikiem pochodzącym z innego systemu, a zawierającym np. sprzedaż danego miesiąca. Warunkiem jest by importowany plik był zgodny ze schematem MF w zakresie pliku JPK_VAT.

Opcja szczególnie przydatna w przypadku biur rachunkowych, które do tej pory księgowały sprzedaż klienta, fakturującego w innym systemie, jednym wpisem na podstawie otrzymanego rejestru VAT lub dla firm posiadających oddziały, w których każda jednostka wystawia faktury sprzedażowe i tworzy osobne rejestry VAT, natomiast deklaracja VAT sporządzana jest jedna łącznie dla całej firmy.
198,00
info
Dodatkowo płatny moduł umożliwiający łączenie utworzonego w programie SKP pliku JPK_VAT z takim samym plikiem pochodzącym z innego systemu, a zawierającym np. sprzedaż danego miesiąca. Warunkiem jest by importowany plik był zgodny ze schematem MF w zakresie pliku JPK_VAT.

Opcja szczególnie przydatna w przypadku biur rachunkowych, które do tej pory księgowały sprzedaż klienta, fakturującego w innym systemie, jednym wpisem na podstawie otrzymanego rejestru VAT lub dla firm posiadających oddziały, w których każda jednostka wystawia faktury sprzedażowe i tworzy osobne rejestry VAT, natomiast deklaracja VAT sporządzana jest jedna łącznie dla całej firmy.
297,00

Dodatkowo należy zakupić dla swojego klienta ograniczoną wersję Super Księgi Podatkowej.

Razem netto:
Do zapłaty
+ koszt dostawy
0
Administratorem Twoich danych osobowych jest FORMSOFT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, ul. Św. Antoniego 23, 50-073 Wrocław, KRS: 0000530554, REGON 360055189, NIP 8971802953 (dalej: Administrator). Czytaj więcej
  1. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne w celu kontaktu, założenia konta, obsługi sprzedażowej i posprzedażowej zamówień. Nie przetwarzamy Twoich danych wrażliwych.
  2. Masz prawo dostępu, poprawiania, modyfikacji, aktualizacji, sprostowania, żądania przeniesienia lub usunięcia danych, wycofania zgody na przetwarzanie danych w całości lub w oznaczonym celu. W tym celu prosimy o kontakt pod adresem rodo@formsoft.pl.
  3. Ponadto masz prawo zgłoszenia sprzeciwu co do przetwarzania przez nas Twoich danych do Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO).
  4. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych znajdziesz w naszej polityce prywatności.