Od 2001 r. SKP® już w wersji dla Windows

Premiera programu SKP® w wersji dla Windows odbyła się 1. stycznia 2001 roku. Połączona była ze stałą coroczną akcją odnowienia opieki serwisowej i aktualizacji programu na nowy rok. Użytkownicy ostatniej wersji DOS mieli zawartą w niej funkcję, która przygotowywała dane do przeniesienia ich do wersji Windows.
Od roku 2003 rozpoczęto zamieszczenie w programie informacji o zmianach jakie zaszły w najnowszej wersji. Dostępne one były i są zamieszczane do dziś w menu Pomoc (F1) – Ostatnie zmiany.

Drukuj