Mała księgowość uproszczona - aktualizacja i opieka serwisowa dla klientów

Uwaga! Nadanie uprawnień do korzystania z systemu KSeF wymaga posiadania kwalifikowanego certyfikatu podpisu elektronicznego.

SPOSOBY UWIERZYTELNIANIA:

Skorzystanie z KSeF wymaga uwierzytelnienia za pomocą wymienionych poniżej metod
oraz weryfikacji posiadanych uprawnień.

Chcesz zacząć korzystać z KSeF?

Pamiętaj o niezbędnym poświadczeniu swojej tożsamości w systemie!

Kwalifikowany podpis elektroniczny

Kwalifikowana pieczęć elektroniczna

Podpis zaufany

Ciąg znaków alfanumerycznych, wygenerowany przez KSeF, po uwierzytelnieniu się w jeden z powyższych sposobów

Lista wszystkich podmiotów uprawnionych do korzystania z systemu:

przedsiębiorca

podmiot wskazany przez przedsiębiorcę;

organy egzekucyjne oraz komornicy sądowi;

osoby fizyczne, które zostały wskazane przez komorników i organy egzekucyjne;

osoby fizyczne, które zostały wskazane w zawiadomieniu ZAW-FA o nadaniu uprawnień do korzystania z KSeF przez przedsiębiorcę lub organy egzekucyjne i komorników.

inne podmioty wskazane przez osoby fizyczne, które korzystają z KSeF, o ile prawo do wskazywania innego podmiotu wynika z uprawnień nadanych owym osobom.

Program dla firm do prowadzenia książki przychodów i rozchodów oraz ryczałtu ewidencjonowanego

T Token jest to swego rodzaju niejawne hasło (klucz), które umożliwia komunikację z KSeF.
Nie ma potrzeby generowania go dla każdego pracownika, gdyż wystarczy wygenerować jeden token z uprawnieniem do wystawiania i pobierania faktur.

Jeżeli przedsiębiorca korzysta z usług biura rachunkowego, które będzie korzystać z KSeF za pomocą zewnętrznego API, musi dla niego wygenerować token dostępu do swojej firmy w KSeF.
Token autoryzacyjny można pozyskać za pośrednictwem bezpłatnych narzędzi udostępnionych w serwisach Ministerstwa Finansów. W tym celu należy zalogować się do KSEF >. Z lewego bocznego menu wybrać ostatnią opcję: Tokeny > Generuj token.
Znajduje się tam też opcja do podglądu wygenerowanych tokenów.
UWAGA: wygenerowany pełny klucz tokena jest widoczny TYLKO w momencie jego generowania, potem można go tylko unieważnić.

Program dla firm do prowadzenia książki przychodów i rozchodów oraz ryczałtu ewidencjonowanego

Role uprawnień

Osoba zgłośzona do KSeF poprzez formularz ZAW-FA może zarządzać uprawnieniami, w tym ustalić swojego zastępcę, który również będzie mógł zarzadzać uprawnieniami.

Role uprawnień w KSeF można podzielić na następujące:

  1. Zarządzanie uprawnieniami w KSeF - nadawanie, zmienianie i odbieranie uprawnień do korzystania z Krajowego Systemu e-Faktury
  2. Przeglądanie uprawnień w KSeF - podgląd uprawnień bez możliwości modyfikacji
  3. Wystawienie faktur w KSeF - sporządzenie faktur w KSeF, czyli również przesyłanie faktur z systemu ERP do KSeF
  4. Dostęp do faktur w KSeF - dostęp do faktur otrzymanych i wystawionych od innych podmiotów
  5. Przeglądanie historii sesji - (generowanie UOP)