Plik JPK_VAT a program SKP®

Pliki JPK_VAT to gorący temat na początku roku 2017. W tym artykule przedstawiamy komplet rozwiązań dla użytkowników programu SKP® i nie tylko. Odnajdź siebie wśród prezentowanych wariantów.

Zagadnienie łączenia plików JPK w jeden, który można podpisać i przesłać elektronicznie, może być problematyczne w przypadku, gdy w przedsiębiorstwie używane są różne programy różnych producentów. Trzeba podkreślić, że obejmuje to kilka zagadnień:

jest zagadnieniem skomplikowanym i wymagającym doświadczenia ze strony producenta oprogramowania. Oferowany przez nas program JPK LINK. umożliwia prawidłowe wykonanie tych czynności. Po jego zakupie można obsługiwać pliki JPK utworzone w dowolnych programach dowolnych producentów. Mamy tu 4 przypadki:

Odnajdź siebie wśród prezentowanych wariantów.

 1. Firma, która nie korzysta z usług biura rachunkowego
 2. Firma, która korzysta z usług biura rachunkowego, które także korzysta z programu SKP®
 3. Firma, która korzysta z usług biura rachunkowego, które korzysta z innego programu niż SKP®
 4. Biura rachunkowe – klient prowadzi PKPiR
 5. Omówmy też przypadek, gdy Firma lub biuro rachunkowe nie sa powiązane wyłącznie z programem SKP®:

 6. Firma lub biuro rachunkowe z potrzebą łączenia plików JPK z różnych systemów, innych niż SKP®, i/lub prowadzona jest pełna księgowość
 • A.

  Firma, która nie korzysta z usług biura rachunkowego

Dla tej grupy określimy 5 przypadków:
 • B.

  Firma, która korzysta z usług biura rachunkowego, które
  także korzysta z programu SKP®

Dla tej grupy określimy 3 przypadki:
 • C.

  Firma, która korzysta z usług biura rachunkowego,
  które korzysta z innego programu niż SKP®

Dla tej grupy mamy 1 przypadek:
 • D.

  Biuro rachunkowe – klient prowadzi PKPiR

Użytkownikom, którzy są biurami rachunkowymi przedstawiamy 9 rozwiązań w zależności od tego,
jakimi programami posługują się ich klienci:
 • E.

  Firma lub biuro rachunkowe z potrzebą łączenia plików
  JPK z różnych systemów, innych niż SKP®,
  i/lub prowadzona jest pełna księgowość

Ta grupa może nie być powiązana z programem SKP®, ale wiemy, że nasi użytkownicy, biura
rachunkowe, mają takich klientów i dlatego także dla nich mamy rozwiązania.