Wpisz szukane pojęcie, a znajdziemy odpowiedź:

Księgowanie marży Powrót

Uwaga! Zwracamy uwagę, że przedstawione tu porady to jedynie instrukcja i należy ją dostosować do swoich potrzeb (wybierając odpowiedni typ VAT czy Konto).

Przedstawiamy poniżej sposób księgowania faktury VAT MARŻA.

Jest to procedura w zakresie opodatkowania dostawy towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i dzieł sztuki oraz dla biur podróży.

Istotą tych transakcji jest opodatkowanie nie całej kwoty należnej z tytułu sprzedaży towaru, lecz marży rozumianej jako różnica między całkowitą kwotą, którą ma zapłacić nabywca towaru, a kwotą nabycia, pomniejszoną o kwotę podatku. Pozwala na faktyczne opodatkowanie tylko wartości dodanej do podatnika, czyli marży, co przeciwdziała podwójnemu opodatkowaniu takiej dostawy, a właściwie opodatkowaniu podatku wliczonego uprzednio w cenę.

Transakcje te mogą być księgowane z wystawianiem faktury lub bez.

KSIĘGOWANIE MARŻY BEZ WYSTAWIANIA FAKTURY

  1. W Planie Kont zakładamy Konto oznaczone, jak poniżej:

2. W zakładce księgujemy fakturę za zakupiony towar. Wybieramy zwykłe Konto kosztowe np.104 i księgujemy z dniem wpisu do Księgi. Wybieramy zwykłe Konto kosztowe np.104 i księgujemy z dniem wpisu do Księgi kwotę brutto z odpowiednim typem VAT (np. 4, 5 lub 6).

3. Sprzedaż księgujemy na konto 7M, z dniem wpisu do Księgi, gdzie jako „brutto do zapłaty” wpisujemy wartość faktury oraz w „netto” wartość netto marży, a w „VAT” Vat od marży kwotę brutto marży i z odpowiednim typem VAT 0.

4. Kwota z faktury zakupu jest księgowana, jako obciążenie kontrahenta oraz Konta brutto.

Podane wartości netto i podatku będą ujmowane do ewidencji VAT.
W Księdze, czy w wyliczeniu zaliczki na podatek dochodowy ujmowana będzie kwota wynikająca z faktury, pomniejszona o wartość VAT od marży.

 

KSIĘGOWANIE MARŻY Z WYSTAWIANIEM FAKTURY

1. W Planie Kont zakładamy Konto oznaczone, jak poniżej:

2. Księgujemy fakturę za zakupiony towar. Wybieramy zwykłe Konto kosztowe np.104 i księgujemy z dniem wpisu do Księgi kwotę brutto z odpowiednim typem VAT (np. 4, 5 lub 6).

3 . W Fakturowanie – Opcje – Opcje Fakturowania – zaznaczamy „Opracowanie dokumentu według cen brutto”.

4. W Opcje – Opcje fakturowania wybieramy właściwą procedurę, która jako dopisek będzie wykazywana na fakturze VAT.

Do wyboru jest:
• procedura marży dla biur podróży,
• procedura marży – towary używane,
• procedura marży – dzieła sztuki,
• procedura marży – przedmioty kolekcjonerskie i dzieła sztuki.

5. Wystawiamy Fakturę VAT MARŻA
Po wybraniu konta (7M) powiązanego z M – marża, faktura automatyczne uzyskuje dopisek Marża i ukrywane są kolumny związane z VAT (netto, stawka VAT).
W pole cena wpisujemy kwotę, jaką ma zapłacić nabywca (należność ogółem wraz z należnym podatkiem).

6. Po wydruku pokazuje się dodatkowe okno „Księgowanie faktury marża”, w którym należy wpisać: wartość marży netto i podatku od tej marży – (np. w polu brutto wpisujemy wartość marży, tzn. różnicę między kwotą, którą ma zapłacić nabywca, a kwotą nabycia – po naciśnięciu przycisku z brutta i wybraniu odpowiedniej stawki VAT kwota podatku zostania automatycznie wyliczona).

7. Kwota z faktury jest księgowana, jako obciążenie kontrahenta oraz Konta brutto.
Podane wartości netto i podatku będą ujmowane do ewidencji VAT.
W Księdze czy w wyliczeniu zaliczki na podatek dochodowy ujmowana będzie kwota wynikająca z faktury, pomniejszona o wartość VAT od marży.

Powrót