Wiedza i pomoc

Kilometrówka

Uwaga! Zwracamy uwagę, że przedstawione tu porady to jedynie instrukcja i należy ją dostosować do swoich potrzeb (wybierając odpowiedni typ VAT czy Konto).

Poniżej przedstawiamy sposób księgowania rozliczeń przejazdów, czyli tzw. „kilometrówki”.

1. Zakładamy w Planie kont Konto, na które księgować będziemy faktury zakupu paliwa, oznaczone jak poniżej:

2. Zakładamy w Planie kont także Konto, na które księgować będziemy inne wydatki np. części:

3. Przechodzimy do zakładki Przejazdy – Opcje – Pojazdy

Klikamy [Dodaj] i wpisujemy posiadane pojazdy:

4. Dopisujemy przejazd klikając klawisz [Dodaj], określamy trasę, dystans i zatwierdzamy klawiszem [OK]:

Przejazdy są wykazywane w rozliczeniu kilometrówki w kolumnie Ryczałt jako iloczyn kilometrów i stawki.

5. W punkcie Księgi – Księgowanie księgujemy na Konto ABP faktury za zakup paliwa:

Kwoty z faktur są wykazywane w rozliczeniu kilometrówki w kolumnie Wydatki.

6. Ponownie wchodzimy do zakładki Przejazdy w Kartotekach. W punkcie Rozlicz – Aktualizacja – Źródło wydatków – przenosimy do okna po prawej stronie, czyli konta Wybrane konta, założone konta i klikamy klawisz [OK].

7. Wykonujemy aktualizację:

Po wykonaniu aktualizacji do tabeli zostaną wprowadzone kwoty:

• w kolumnę Ryczałt – kwoty z przejazdów,

• w kolumnę Wydatki – kwoty z faktur za paliwo.

Kwoty te są oczywiście wprowadzane bieżąco dla danego miesiąca i narastająco od początku roku.

Ostatnia kolumna Przypis wynika z porównania wydatków z przejazdami. Kwota ta jest księgowana.

8. Następnie księgujemy powstały przypis przyciskiem [Księguj] i wprowadzamy Dowodem Wewnętrznym, na zwykłe Konto kosztowe (tzn. powiązane z księgą i rejestrami Vat):

Kwota przypisu w danym miesiącu pojawia się automatycznie (pod warunkiem, że jest on ustawiony jako domyślny w Księgowanie – Opcje – Domyślny miesiąc księgowy).

Przy tym księgowaniu radzimy założyć sobie „wirtualnego” kontrahenta np. Kilometrówka i wybierać go zamiast kontrahenta, od którego faktycznie kupujemy paliwo (może w końcu zdarzyć się tak, że każde tankowanie będziemy mieć na innej stacji benzynowej).

Uwaga! W przypadku chęci ujęcia 50% nieodliczonego VATu należy postępować zgodnie z poradą Księgowanie 50% VAT.