Wpisz szukane pojęcie, a znajdziemy odpowiedź:

Plik JPK_V7 Powrót

2018-11-15

Uwaga! Zwracamy uwagę, że przedstawione tu porady to jedynie instrukcja i należy ją dostosować do swoich potrzeb.

Pierwszą czynnością, jaką należy wykonać przed przystąpieniem do tworzenia pliku JPK_V7, jest wprowadzenie danych dotyczących podatnika.

Struktura pliku JPK_V7 wymaga podania pełnej nazwy Firmy wraz z adresem, kodem pocztowym i miejscowością oraz numeru NIP. Dokonujemy tego przy zamkniętej firmie w punkcie:  Firma > Edycja

Dla przyspieszenia edycji tych danych można skorzystać z opcji [Przepisz z danych powyżej], wówczas dane dla JPK_V7 zostaną przepisane.

Plik JPK_V7 można utworzyć dla konkretnej firmy lub masowo dla kilku jednocześnie.

Tworzenie i wysyłka pliku JPK dla konkretnej firmy

Plik JPK_VAT tworzony jest w zakładce: Dekl. VAT/JPK_V7 > JPK_V7 > Tworzenie

Przed utworzeniem pliku JPK_V7 konieczne jest wykonanie aktualizacji części deklaracyjnej. Można tego dokonać w zakładce: Dekl. VAT/JPK_V7 klikając przycisk [Aktualizacja] i wybierając żądany okres.

Można również zaktualizować program podczas tworzenia pliku JPK_VAT klikając [Aktualizuj] na ukazanym oknie.

Następnie wybieramy miesiąc i określamy cel złożenia pliku:

  • złożenie (w przypadku pierwszej wysyłki) lub
  • korektę (gdy po raz kolejny wysyłany wcześniej przesłany plik).

Zwracamy uwagę, że korekta może dotyczyć części deklaracyjnej pliku (dotychczasowa deklaracja VAT-7), części ewidencyjnej (dotychczasowy plik JPK_VAT) lub obu części jednocześnie.

Zwracamy uwagę, że w przypadku tworzenia korekty należy sprawdzić ostatni użyty i ręcznie wpisać numer korekty. Program nie kontroluje numeracji korekt.

Przy tworzeniu pliku JPK_V7 program automatycznie sprawdza poprawność danych kontrahentów (ich nazwy, danych adresowych i numeru NIP).

Jeżeli zaznaczymy opcję: „Sprawdź status podatnika VAT” program sprawdzi również czy kontrahenci są czynnymi podatnikami VAT, gdyż tylko tacy mogą być ujęciu w pliku JPK_V7.

Od tych kontrahentów, którzy nie są czynni bądź są zwolnionymi podatnikami VAT nie należy odliczać podatku VAT.

W przypadku, gdy program wskaże kontrahentów z błędami (w adresie, nipie lub gdy są nieczynni bądź zwolnieni) należy skorygować podane pozycje i utworzyć ponownie plik JPK_V7.

W sytuacji, gdy nie możemy podać danych kontrahenta, np. w przypadku sprzedaży z kasy fiskalnej – należy we wszystkich wymaganych polach wpisać „brak”.

Jeżeli nie ma błędów otwiera się okno wysyłki, gdzie trafia utworzony w poprzednim kroku plik. Aby wysłać go należy najpierw zaznaczyć daną pozycje.

Przed wysłaniem, należy zweryfikować, czy w schemacie pliku zawarte są wszystkie transakcje danego okresu. Podglądu pliku JPK_V7 można dokonać poprzez opcje: Pokaż jako XML lub Pokaż jako VAT-7.

Pokaż jako XML:
Ten sam plik pokazany w strukturze pliku XML z widocznymi znacznikami.

Pokaż jako VAT-7:
Schemat pliku JPK_7V jest analogiczny do deklaracji VAT-7/7K.

Zwracamy uwagę, iż plik JPK_V7 musi zawierać dane historyczne, dlatego, gdy po zakończeniu danego miesiąca dokonujemy edycji danych adresowych kontrahenta, nie należy poprawiać wcześniejszego, a dodać drugiego kontrahenta o podobnej nazwie skróconej, np. PPHU PROJEKT II.

Po wstępnej weryfikacji utworzony plik JPK_V7 może zostać wysłany do urzędu wybierając opcje [Wyślij wybrane dokumenty do Urzędu].

Wysyłane dokumenty można podpisać za pomocą podpisu kwalifikowanego lub wykorzystując ePUAP.

Przy wysyłce z podpisem kwalifikowanym pojawi się okno certyfikatu, gdzie postępujemy jak w przypadku standardowej wysyłki e-deklaracji.

W przypadku podpisu z wykorzystaniem ePUAPu nastąpi przekierowanie do konta użytkownika na platformie ePUAP, gdzie można będzie podpisać dokument profilem zaufanym.

Po podpisaniu i wysyłce dokumentu na oknie głównym pojawi się data wysłania i numer referencyjny.

Po wysłaniu pliku nie można zapomnieć o pobraniu UPO – Urzędowego Poświadczenia Odbioru za pomocą przycisku [Pobierz UPO]. Jeżeli dane nie zwierały błędów i wysyłka przebiegła prawidłowo pojawi się okno UPO.

Uwaga! Czas oczekiwania na UPO może trwać od kilku do nawet do kilkunastu godzin.

Masowe tworzenie i wysyłka pliku JPK_V7

Opcja szczególnie przydatna dla użytkowników wersji biurowej, umożliwia bowiem jednoczesne utworzenie i wysłanie plików JPK_V7 z kilku firm jednocześnie.

Dla masowego utworzenia pliku JPK_V7, służy funkcja: JPK-fabryka, znajdująca się w punkcie System:

Po wybraniu tej opcji pojawi się okno, gdzie należy zaznaczyć wszystkie firmy, dla których ma zostać utworzony plik JPK_V7 [1. Wybierz firmy]. W tym celu można skorzystać z opcji [Zaznacz wszystkie], wówczas wszystkie dostępne na liście firmy zostaną uwzględnione w procesie tworzenia pliku.

Następnie w kroku 2. Należy wskazać rodzaj danych [2. Wybierz rodzaj danych]. Na chwilę obecną możliwe jest tworzenie wyłącznie pliku JPK_V7! Określamy także miesiąc, którego ma dotyczyć plik JPK oraz cel wysyłki: złożenia lub korekta.

Plik JPK-V7 tworzony jest po wybraniu w kroku 3 opcji [3.Utwórz dokumenty].

Następnie można przejść od razu do okna e-wysyłki korzystając z przycisku [Przejdź do wysyłki JPK] lub zamknąć okno [Zamknij] i powrócić do wysyłki w terminie późniejszym.

Masowej wysyłki utworzonych plików JPK dla kilku firm jednocześnie dokonujemy poprzez wybór w zakładce: System > JPK wysyłka masowa.

Otwiera się wówczas okno wysyłki, gdzie trafiają utworzone w poprzednim kroku pliki. Proces wysyłki masowej przebiega w ten sam sposób jak dla pojedynczej wysyłki pliku JPK_V7.

Niniejsze materiały zawierają poglądy autorów i nie stanowią czynności doradztwa księgowego i podatkowego. Formsoft spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nie ponosi odpowiedzialności za skutki decyzji podejmowanych na postawie informacji zawartych w materiałach publikowanych na naszej stronie. W tych kwestiach należy zasięgnąć informacji u doradcy podatkowego, w oddziale ZUS, bądź w Krajowej Informacji Podatkowej.
Powrót