Wpisz szukane pojęcie, a znajdziemy odpowiedź:

Podpisanie pliku JPK_V7 profilem zaufanym ePUAP Powrót

2018-11-27

Uwaga! Zwracamy uwagę, że przedstawione tu porady to jedynie instrukcja i należy ją dostosować do swoich potrzeb.

Utworzyłeś plik JPK_V7 zgodnie z procedurą opisaną w poradzie „JPK_V7” w Dekl. VAT/JPK_V7 – JPK_V7 – Tworzenie

Aby móc go wysłać na serwery Ministerstwa Finansów, plik musi być wcześniej zweryfikowany. Weryfikacji tej dokonujemy podpisując plik przy użyciu jednej z trzech metod:

  • popisem kwalifikowanym,
  • z wykorzystaniem podpisu profilem zaufanym platformy ePUAP
  • używając danych autoryzujących czyli podpisując kwotą dochodu.

Z pierwszej opcji skorzystać muszą spółki i tak jak dotychczas wysyłać e-deklaracje i podpisywać je wyłącznie podpisem kwalifikowanym.

Nie posiadające podpisu kwalifikowanego osoby fizyczne mają do dyspozycji profil zaufany na platformie ePUAP lub dane autoryzujące.

Korzystając z danych autoryzujących wystarczy podczas wysyłki pliku JPK_V7 podać dane podatnika oraz kwotę przychodu z deklaracji rocznej złożonej w roku ubiegłym, czyli uzyskanego 2 lata wstecz.

Poniżej przedstawimy możliwość wysyłanie plików JKP_V7 z wykorzystaniem podpisu profilem zaufanym platformy ePUAP.

Aby tego dokonać, należy podjąć następujące kroki:

1. Na oknie wysyłki pliku JPK_V7 wybierz „Wyślij wybrany dokument do Urzędu podpisując ePUAP’em”.

Otworzy się wówczas okno podpisu.

2. Wyszukaj lokalizację utworzonego pliku JPK.

Na oknie masz wskazany folder, w którym zapisany został utworzony plik JPK.

Dodatkowo możesz skorzystać z funkcji [Otwórz lokalizację pliku] – by zobaczyć tę lokalizację.

Za pomocą [Zapisz plik do wybranego katalogu] możesz uruchomić okno przeglądania komputera w celu wskazania folderu, gdy chcesz zmienić miejsce zapisania pliku JPK , wskazując np. Pulpit.

Musisz zapamiętać te lokalizację, ponieważ plik ten będziesz musiał wskazać w platformie ePUAP.

Możesz sobie ułatwić tę czynność i dzięki opcji [Skopiuj ścieżkę do schowka] skopiować ścieżkę jego lokalizacji i wkleić w dowolnym miejscu.

3. Klikając w przycisk „Podpisz plik JPK przez ePUAP” uruchomisz przeglądarkę internetową ustawioną na adresie platformy ePUAP: https://epuap.gov.pl

4. Następnie w wyświetlonym oknie musisz zalogować się na swój profil.

5. Otwórz zakładkę Katalog spraw, naciskając przycisk Moja skrzynka.

6. Klikajac w przycisk Robocze, otwórz zakładkę o takim samym tytule.

7. Wybierz Dodaj plik z dysku i wskaż zapisany wcześniej plik JPK.

8. Kliknij przycisk Dodaj.

9. Otwórz plik przez kliknięcie jego nazwy w folderze Robocze.

10. Wybierz Podpisz, by rozpocząć proces podpisywania pliku.

11. Jeśli pojawi się komunikat o braku postaci wizualnej i pytanie „Czy podpisać mimo to?” – kliknij Tak.

12. W oknie wyboru sposobu podpisania dokumentu zaznacz Podpisz Profilem Zaufanym.

13. Zostaniesz poproszony o potwierdzenie poprzez podanie jednorazowego kodu autoryzacyjnego, wpisz go i wybierz Potwierdź.

14. Tak podpisany plik zapisz na dysk przez kliknięcie przycisku Pobierz.

15.W oknie o nazwie „Zapisywanie jako” wciśnij przycisk „Zapisz”

16. Na oknie „Pobieranie ukończone” wciśnij przycisk „Zamknij

 

17. Następnie zamknij okno przeglądarki wciskając przycisk „X” w prawy górnym rogu.

18. Wrócisz do programu i w oknie podpisu pojawi się ścieżka do pliku pod napisem „Wskaż podpisany profilem zaufanym plik JPK”.

19. Wyślij popisany plik na serwery MF klikając przycisk „Wyślij”. Nastąpi wówczas jego przesył i będziesz mógł uznać za złożony.

20. Nie zapomnij na koniec o pobraniu UPO do tej wysyłki.

Niniejsze materiały zawierają poglądy autorów i nie stanowią czynności doradztwa księgowego i podatkowego. Formsoft spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nie ponosi odpowiedzialności za skutki decyzji podejmowanych na postawie informacji zawartych w materiałach publikowanych na naszej stronie. W tych kwestiach należy zasięgnąć informacji u doradcy podatkowego, w oddziale ZUS, bądź w Krajowej Informacji Podatkowej.
Powrót