Wiedza i pomoc

Dlaczego nie otrzymuje aktualizacji mimo wykupienia systemu automatycznej obsługi w 2019 roku?

Jeżeli nie otrzymuje Pani/Pan automatycznie aktualizacji należy tak skonfigurować program antywirusowy i zaporę, żeby nie zakłócały połączenia programu SKP® z naszym serwerem. Można tego dokonać w ustawieniach zaawansowanych tychże programów – zazwyczaj jako wyjątki lub wykluczenia.

System automatycznej obsługi umożliwia Użytkownikom SKP® pobieranie nowych wersji w wybrany sposób (dokonywany podczas zamawiania usługi). Proszę jednak pamiętać, że system automatycznej obsługi dotyczy głównych wersji udostępnianych w trakcie trwania opieki serwisowej. Poprzez wersje główne rozumie się wersje 19.1, 19.2., itd.

Natomiast aktualizacje tzw. „podwersji” Programu (19.1.1, 19.1.2, 19.1.x) są udostępniane Klientom na życzenie (po zgłoszeniu BOK), gdyż dotyczą poprawy błędów, które nie występują u wszystkich Użytkowników.

Jeżeli z utworzonych „podwersji” Programu zostanie utworzona główna wersja, wówczas zostanie niezwłocznie udostępniona wszystkim Użytkownikom.