Wpisz szukane pojęcie, a znajdziemy odpowiedź:

W jaki sposób zaimportować do Programu dokumenty sprzedażowe wystawione w Chmurze? Powrót

2020-08-12

Aby do programu SKP® zaimportować faktury wystawione w Chmurze, w pierwszym kroku należy je wyeksportować bezpośrednio z Chmury, wchodząc do zakładki: „Archiwum faktur” a następnie zaznaczamy wybrany bądź wybrane dokumenty do eksportu i klikamy przycisk: „Eksportuj do biura”. W rubryce Import, status dokumentu zmieni się na: „Czeka na import”.

Następnie, już w stacjonarnym programie SKP®, proszę wejść do zakładki: Księgowanie > Opcje > Import dokumentów z chmury.

Dodatkowo, dokumenty z Chmury należy także zaczytać do archiwum faktur poprzez zakładkę: Księgi > Archiwum faktur > Opcje > Import dokumentów do archiwum z Chmury. Jest to bardzo istotne również w celu późniejszego wygenerowania pliku JPK_FA.

Powrót