Wpisz szukane pojęcie, a znajdziemy odpowiedź:

Podpisywanie deklaracji danymi autoryzującymi w 2022 roku Powrót

2022-01-20

Uwaga! Zmiana dotyczy wyłącznie danych autoryzujących. Pozostałe formy weryfikacji przesyłu e-deklaracji i plików JPK,  jak podpis kwalifikowany czy ePUAP, pozostają bez zmian!

W 2022 r. zmieniły się dane autoryzujące używane do podpisywania deklaracji i plików JPK.

Od teraz należy podać kwotę przychodu z zeznania za 2020 r. (składanego w 2021 roku).

W zależności, jakie zeznanie było złożone, będzie to więc jedna z niżej wymienionych pozycji:

  • PIT-37 (27) poz. 69 lub poz. 102
  • PIT-36 (28) poz. 120 lub poz. 177 jeżeli podatnik w zeznaniu występuje jako współmałżonek
  • PIT-28 (23) poz. 46
  • PIT-36L (17) poz 22 lub poz. 27 jeżeli podatnik w zeznaniu występuje jako współmałżonek
  • PIT-38 (14) poz. 24
  • PIT-39 (10) poz. 20
  • PIT-40 (20) poz. 36

W przypadku, gdy za rok 2020 nie zostało złożone żadne zeznanie należy wpisać wartość „0” (zero).

W przypadku, gdy za rok 2020 było złożone którekolwiek z zeznań, niezależnie od składanego zeznania, należy wpisać kwotę przychodu ze złożonego zeznania. Np. gdy podatnik składa PIT-38 za rok 2021 a w roku 2020 złożył PIT-37 i PIT-28 jako dane autoryzujące wpisuje kwotę z zeznania PIT-37 lub PIT-28.

Uwaga: Jeżeli zostanie podana błędna wartość, system e-deklaracje.gov.pl nie przyjmie deklaracji i zostanie ona potraktowana jako niezłożona.

 

Udostępnij
Czy ten artykuł był pomocny?
00
Niniejsze materiały zawierają poglądy autorów i nie stanowią czynności doradztwa księgowego i podatkowego. Formsoft spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nie ponosi odpowiedzialności za skutki decyzji podejmowanych na postawie informacji zawartych w materiałach publikowanych na naszej stronie. W tych kwestiach należy zasięgnąć informacji u doradcy podatkowego, w oddziale ZUS, bądź w Krajowej Informacji Podatkowej.
Powrót