Książka przychodów i rozchodów SKP Format posiada rekomendację Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego

Program dla biur rachunkowych: kpir, płace, ...

Jedyna na rynku oferta skrojona na miarę Twoich potrzeb! Stwórz swój własny zestaw modułów.
Teraz Ty decydujesz, jak będzie wyglądać mała księgowość
i program księgowy w Twojej firmie.

Dodatki

Oferujemy rozszerzenie funkcjonalności programu o specjalnie przygotowane dodatki.

SKP dodatki do programu dla biur rachunkowych - klucz serwisowy, który umożliwia zrobić zmiany , poprawki zapisów księgowych czy danych

KLUCZ SERWISOWY

to korektor umożliwiający dokonywanie zmian, poprawek i usuwanie zapisów księgowych oraz inne modyfikacje danych (np. usunięcie konta lub odblokowanie programu, gdy użytkownik zapomni hasła dostępu).

Moduł umożliwiający scalanie, łączenie, integrowanie plików JPK VAT z różnych programów i systemów. Kontrolę, podpis i wysyłkę elektroniczną JPK_VAT.

JPK IMPORT

Dodatkowo płatny moduł umożliwiający łączenie utworzonego w SKP pliku JPK_VAT z plikami JPK_VAT pochodzącymi z innej lokalizacji danych programu SKP lub dowolnego innego programu.
Opcja szczególnie przydatna w przypadku biur rachunkowych, które księgują sprzedaż klienta, jednym zbiorczym wpisem na podstawie otrzymanego rejestru VAT.
Pliki z różnych źródeł są poddawane kontroli i scalane w jeden JPK_VAT, który zostaje podpisany i wysyłany elektronicznie.

Dodatki do księgi przychodów i rozchodów programu SKP - wymiana danych, która pozwala przenosić dane programu z jednej lokalizacji do drugiej

WYMIANA DANYCH

moduł, który pozwala na odciążenie biura od czasochłonnej czynności wprowadzania dużej ilości dokumentów sprzedaży. Jeżeli klient biura posiada wersję ograniczoną lub wersję z dodatkiem Wymiana Danych, może sporządzać okresowo (np. raz w miesiącu) zestawienie dokumentów sprzedaży i przekazywać je za pośrednictwem Internetu lub na nośniku zewnętrznym do biura. Biuro, posiadające dodatek Wymiana Danych po wczytaniu tych danych, uzyskuje zapisy księgowe dotyczące sprzedaży i może zająć się pozostałymi księgowaniami oraz sporządzaniem wymaganych zestawień i raportów.

*Wymiana danych jest możliwa między egzemplarzami programu o dowolnych numerach licencji.

Uwaga! Zamówienie na dodatek Wymiana Danych przy wersjach dla biur przyjmowane jest wraz z co najmniej jednym zamówieniem dla klienta biura. Klient ten może zamówić wersję ograniczoną albo pełna wersja podstawową z dodatkiem Wymiana Danych. Gdy klient posiada już program SKP wystarczy, że uzupełni go o dodatek Wymiana Danych.

Schemat

Deklaracje roczne (moduł dodatkowo płatny)

Dodatek do programu, który umożliwia sporządzenie i wydruk rozliczeń (PIT-36, 36L, 37, 38, 39) za rok ubiegły bezpośrednio z programu. W przypadku biura rachunkowego umożliwia także usługowe sporządzanie deklaracji osobom nie będącym stałymi klientami.

Porada dnia

Pierwszą rzeczą, jaką musimy wykonać po zainstalowaniu programu jest utworzenie Planu Kont. Plan Kont jest niezbędny do księgowania wszystkich zdarzeń gospodarczych. Nie ma jednak nic…